Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Om Økofrø

Det er ikke full dekning av økologisk formeringsmateriale, og det er derfor tillatt å benytte konvensjonelt, ubeisa materiale når det ikke er mulig å skaffe økologisk materiale. Økofrø-databasen gir oversikt over hvilke arter og sorter det er tilgjengelig økologisk formeringsmateriale av, og hvor dette kan bestilles fra. Hensikten med databasen er å sikre at økologisk formeringsmateriale blir benyttet når dette er tilgjengelig. Det er firmaene som selger formeringsmateriale som selv oppdaterer informasjonen om tilgjengelighet.

Det er bare såvare og settepoteter som er oppført i databasen. Under fanen «Annet veg. formeringsmateriale» er det en oversikt over hvor en kan få fatt i annet økologisk vegetativt formeringsmateriale (f.eks. frukt og bær).

For å kunne søke om bruk av konvensjonelt, ubeisa formeringsmateriale må bruksanvisningen nedenfor følges:

Hvordan Økofrø-databasen fungerer

Framgangsmåte for å finne ønsket formeringsmateriale
:

1) Gå til Sortsliste og trykk på ønsket vekstgruppe i rullegardinmenyen. Klikk deretter på ønsket art/artsgruppe – du vil da få opp en oversikt over tilgjengelige sorter. I noen tilfeller kan det være mange arter/sorter – du må da evt. «rulle» nedover. Her vil det også stå hvor sorten kan leveres, og kontaktinformasjon til leverandør. Hvis ingen sorter vises betyr dette at det ikke finnes økologisk formeringsmateriale av denne arten.

Hvis en ønsket sort er oppført som tilgjengelig i databasen, skal økologisk vare brukes.

Framgangsmåte for å benytte konvensjonelt formeringsmateriale:

Hvis ønsket sort ikke er tilgjengelig som økologisk vare, må du søke om å få bruke konvensjonell vare.

2)
 Du har søkt etter en bestemt sort og funnet ut at sorten du ønsker å bruke ikke er tilgjengelig som økologisk vare. Velg «Klikk her for søknad om bruk av konvensjonelt, ubeisa formeringsmateriale» nederst på oversikten. Du vil få opp et søknadsskjema. Her må du begrunne hvorfor du må bruke konvensjonelt materiale. Det kan gis tillatelse til å bruke konvensjonell, ubeisa vare i følgende situasjoner:
a) Hvis ingen sorter av ønsket art er tilgjengelig på landsbasis eller kan leveres i din landsdel. Leveringssted er oppført for hver sort som måtte være tilgjengelig. Står det f.eks. «sendes til kunde» regnes dette som tilgjengelig over hele landet. Står det f.eks. «FKØVs område» er det bare krav om å benytte denne varen i denne regionen.
b) Hvis du ønsker en annen sort enn de sortene som er oppført som tilgjengelige grunnet f.eks. tidlighet, klimatilpasninger eller lignende. Du må da fylle ut informasjon om hvilken sort du ønsker å bruke, og hvorfor du ikke kan benytte en av de oppførte sortene.
c) Hvis en bestemt sort ønskes brukt til forsknings- eller undervisningsformål. Du må da fylle ut informasjon om hvilken sort du ønsker å bruke.

I alle tre tilfeller må du fylle inn hvor mye konvensjonelt materiale du ønsker å benytte deg av. Dette er informasjon som vil bli brukt til å lage statistikk over mengden konvensjonelt formeringsmateriale brukt, bl.a. for å få en oversikt over etterspørselen etter økologisk formeringsmateriale.

3)
Når skjemaet er ferdig utfylt trykker du på «kontroller søknad» nederst på skjemaet. Du vil bli bedt å se til at informasjonen er korrekt. Trykk deretter på «send søknad» dersom alt stemmer.

4) Hvis årsaken til hvorfor du søker om tillatelse til å bruke konvensjonelt materiale er som beskrevet i alternativ a) ovenfor, og du har fylt ut feltet med e-post adressen din, vil du få en automatisert godkjenning av søknaden umiddelbart per e-post. Hvis årsaken til hvorfor du søker om tillatelse til å bruke konvensjonelt materiale er som beskrevet i alternativ b) eller c), vil søknaden gå til Debio som må vurdere den individuelt.

5) Sørg for at du har en utskrift av tillatelsen tilgjengelig ved det årlige inspeksjonsbesøket – tillatelsene kan bli kontrollert.