Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Økodatabasen

Frø og formeringsmateriale

Oversikt over arter, sorter og underarter hvor det ikke kan gis tillatelse til å bruke ikke-økologisk materiale

Sortsliste

Økofrø-databasen gir en oversikt over hvilke arter og sorter det finnes økologisk formeringsmateriale av. Databasen er opprettet for å sikre at økologisk formeringsmateriale blir benyttet når dette er tilgjengelig.

På siden «Sortsliste» kan du søke etter den arten du ønsker – du vil da få en oversikt over hvilke sorter som for øyeblikket kan skaffes, og hvor disse kan skaffes fra.

Bruken av databasen er beskrevet i mer detalj under fanen «Om økofrø».

Debio er ansvarlig for driften av databasen. Firmaene som tilbyr formeringsmateriale er ansvarlige for å oppdatere informasjonen om tilgjengelighet.

Vegetativt formeringsmateriale utenom settepotet
Økodatabasen er lagt til rette for å legge inn annet økologisk formeringsmateriale enn økologisk såvare og settepotet. Det er foreløpig begrenset tilgjengelighet på økologisk formeringsmateriale som frukttrær og bærplanter.

Det er krav om å søke i Økodatabasen om tillatelse til å bruke ikke-økologisk materiale.