Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Skjema med oversikt over arter, sorter og underarter hvor det ikke kan gis tillatelse

I tilfeller hvor økologisk frø- og plantemateriale ikke er tilgjengelig er det mulig å søke om tillatelse til å bruke konvensjonelt materiale. En oversikt over tilgjengelige sorter finner du i sortslisten og muligheten til søke om tillatelse er tilgjengelig via lenke når du har søkt deg fram til riktig art.

For enkelte sorter hvor tilgjengeligheten er god nok til at det når hele landet, vil det ikke være mulig å søke om tillatelse.